Zajęcia muzyczno – rytmiczne
dzieci 1,5-2 lat.

  • Zajęcia grupowe
  • Zajęcia z udziałem rodziców
  • grupa I (1,5 - 2 lata)
45

Minut