Zajęcia muzyczno – rytmiczne
dzieci 2-3 lata.

  • Zajęcia grupowe
  • Zajęcia z udziałem rodziców
  • Grupa II (2 - 3 lata)
45

Minut