Szkoła Muzyczna Artyz

Jak uczymy dzieci

w Szkole Artyz?

Najważniejsza jest dla nas relacja, którą budujemy na wzajemnym zaufaniu. Nauczając zależy nam, aby dziecko znało cel i sens wykonywanych ćwiczeń. W taki sposób budujemy jego motywację wewnętrzną. Dajemy rzetelny fundament, rozwijamy zainteresowania i obieramy z uczniem wspólny cel. W naszej szkole nie ma pośpiechu. Dzieci uczymy z myślą ich rozwoju i poszerzaniu wiedzy. Zgodnie z naszą misją i ideą, pokazujemy dziecku i rodzicowi różne możliwości i wspólnie wybieramy to, w czym dziecko odnajdzie się najlepiej.

bazujemy na założeniach teorii E.E. Gordona

przygotowujemy do egzaminów ABRSM

pomagamy w rozwoju ważnych wartości i umiejętności np. systematyczności

badamy zdolności muzyczne, alby jeszcze lepiej muzycznie rozwijać naszych podopiecznych

szukamy optymalnych rozwiązań dla potrzeb uczniów i rodziców

Wzajemnie się szanujemy
Każdego ucznia traktujemy z szacunkiem i zrozumieniem, respektując jego potrzeby.
Pomagamy muzycznie wzrastać
Rozwijamy zdolności muzyczne i sprawdzamy naszą efektywność odpowiednimi narzędziami.
Rozwijamy osobowość
Stosujemy pozytywną motywację, nie oceniamy, ale doceniamy. Rozwijamy pasję i budujemy pewność siebie.

Szkoła Muzyczna Artyz

Program edukacyjny

Nasi uczniowie mogą realizować specjalnie dobrany do ich potrzeb kurs muzyczny. Jest on autorskim zbiorem opracowanych przez nas zagadnień, które stworzyliśmy w oparciu o nasze wieloletnie obserwację uczniów. Nie są typowymi narzucającymi programami, ale dbają o zapewnienie minimum niezbędnej wiedzy, którą powinien posiadać początkujący instrumentalista lub wokalista i która pozwoli na dalsze doskonalenie. Nadają kierunek nauki, dają fundament techniczny i teoretyczny jednocześnie umożliwiając realizację interesujących utworów i zagadnień przez każdego ucznia. W zależności od obranego kursu dzieci mogą kształcić się w zgodzie z teorią ucznia się muzyki E.E. Gordona, przygotowywać do egzaminów ABRSM uczyć indywidualnie lub grupowo, jeden lub kilka razy w tygodniu.
Opracowaliśmy kursy nauczania dla każdego przedmiotu i każdej grupy wiekowej. W zależności od wybranego instrumentu kształcimy dzieci od 7 do 15 lat.

Zależy nam, żeby uczeń rozumiał wprowadzane zagadnienia i kształtował w sobie umiejętność samodzielnej pracy. Aby po ukończeniu nauki w naszej szkole chętnie siadał do instrumentu, a szkołę wspominał z sympatią i wdzięcznością. W procesie nauki unikamy bezmyślnego, automatycznego i mechanicznego grania na zasadzie wielokrotnego bezcelowego powtarzania.

Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z naszą ideą motywujemy dzieci poprzez docenienie starań, wkładany wysiłek i zaangażowanie. Ale jednocześnie respektujemy prośby i oczekiwania rodziców jeżeli zależy im na innym rodzaju motywacji lub ocenianiu
Nie, w naszej placówce nie mamy egzaminów promujących do kolejnej klasy. Jest możliwość zdawania certyfikatów muzycznych ABRSM dla chętnych uczniów
W zakres pojęć wchodzą zagadnienia z teorii muzyki z zapisem nutowym, wiedza o prawidłowej postawie, wydobyciu dźwięku, itp. Wszystko zależy od poziomu na którym jest uczeń. Progam zawiera absolutne minimum, aby dziecko mogło w przyszłości samodzielnie rozczytywać utwory muzyczne i zapewnia realizację uporzątkowanego i przemyślanego działania
Najważniejszym wyznacznikiem jest chęć i zainteresowanie dziecka. Są łatwiejsze i trudniejsze instrumenty, ale przy zaangażowaniu ucznia nie jest to aż tak istatne. Jedynym wyznacznikiem jest wiek i predyspozycje fizyczne do gry na danym instrumencie. Np. flet polecamy, kiedy dziecko ma już stałe zęby
Zwykle lekcja trwa 45 minut, ale zdarza się, że dzieci 7-8 letnie mają 30-to minutowe lekcje
fortepian
W naszej szkole realizujemy indywidualne kursy gry na pianinie dla dzieci. W nauczaniu gry na pianinie dajemy rzetelny fundament, rozwijamy zainteresowania i obieramy z uczniem wspólny cel. Szanujemy potrzeby dziecka, staramy się zaspokoić jego muzyczne marzenia, ale jednocześnie odkrywamy całe piękno i możliwości gry na tym instrumencie. W naszej szkole nie ma pośpiechu. Dzieci uczymy z myślą ich rozwoju i poszerzaniu wiedzy. Staramy się, aby poruszany repertuar był ciekawy i zgodny z ich zainteresowaniami. Podczas lekcji próbnej nauczyciel dobiera najlepszy kurs edukacyjny, który w razie potrzeby zmieniamy. W czasie trwania nauki rodzic jest informowany o postępie swojej pociechy oraz przedstawiamy mu plan działania, omawiamy postępy, które poczyniło dziecko. Badamy rozwój zdolności testem zdolności muzycznych E.E. Gordona, który daje nam obraz, co możemy zrobić jeszcze lepiej dla edukacji naszych uczniów. W zależności od placówki uczniowie mają możliwość gry na fortepianach, pianinach akustycznych lub cyfrowych. Szkołą oferuje wynajem i sprzedaż pianin cyfrowych.
skrzypce
Młodzi skrzypkowie mogą się kształcić z nami indywidualnie lub grupowo (Skrzypcowe Artyziaki) Kurs wybieramy wspólnie na lekcji próbnej w oparciu o potrzeby i indywidualne predyspozycje dziecka w danym momencie. Obrany kurs można zmienić w ciągu roku szkolnego. W początkowym etapie nauki gry na skrzypcach staramy się jeszcze mocniej zaciekawić ucznia grą na skrzypcach. Rozwijamy w nim świadomość i samokontrolę dotyczącą prawidłowej postawy, chwytu smyczka i wydobycia dźwięku. Rozbudzamy jego wyobraźnię dźwiękową i inspirujemy do rozwoju. Naukę gry można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest fakt, że badamy rozwój zdolności uczniów testem E.E. Gordona, który daje nam obraz, co możemy zrobić jeszcze lepiej w procesie nauczania. Test jest zabawą dla dzieci i w żaden sposób nie obciąża ich emocjonalnie. W ramach naszej oferty dzieci mogą brać udział w koncertach szkolnych, ale tylko jeżeli mają ku temu przestrzeń i gotowość. Oferujemy wynajem skrzypiec w różnych rozmiarach.
Gitara
Kurs gitarowy dedykowany dzieciom uczy gry na gitarze klasycznej. Daje to fundament dla późniejszego rozwoju umożliwiając dalszą naukę gry na gitarze akustycznej, czy elektrycznej. Zalecamy jednak, alby na początku swojej gitarowej przygody dziecko stawiała pierwsze kroki j na gitarze klasycznej. Pomagamy budować dobry warsztat gitarowy bez pośpiechu i presji czasu ponieważ wiemy, że każde dziecko ma inne możliwości, żeby móc dobrze opanować omawiany materiał. Dlatego staramy się indywidualnie  dobrać metody i wspólnymi siłami osiągamy zamierzony efekt. Nasi uczniowie mogą realizować kurs przygotowujący do egzaminów Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) lub w oparciu o Teorię Uczenia się Muzyki E.E. Gordona. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest fakt, że badamy rozwój zdolności uczniów testem E.E. Gordona, który daje nam obraz, co możemy zrobić jeszcze lepiej w procesie nauczania. Test jest zabawą dla dzieci i w żaden sposób nie obciąża ich emocjonalnie. Chętnym uczniom oferujemy wynajem gitary na start nauki.
śpiew
Dla dzieci przygotowaliśmy dwie ścieżki rozwoju: kursy indywidualne i grupowe. W zależności od wieku mogą to być Śpiewające Artyziaki – kurs dedykowany dla dzieci klas 1-3 SP, lub zespoły wokalne dla dzieci od 4 klasy SP. Zarówno na zajęciach indywidualnych jak i grupowych staramy się rozwijać pasję i chęć do śpiewania, budujemy w dzieciach pewność siebie. Kurs Śpiewające Artyziaki bazuje silnie na założeniach gordonowskich i pomaga dzieciom muzyczne wzrosnąć, aby uzyskały lepsze rozumienie muzyki i mogły w późniejszym czasie kształcić się bardziej świadomie i komfortowo. Starszaki także realizują najważniejsze teoretyczne zagadnienia, i dodatkowo uczymy je świadomej autoprezentacji i pracy z mikrofonem, dykcji interpretacji i estetyki dźwięku. Jednym z naszych podstawowych wartości jest dostosowanie repertuaru do wieku dziecka, dzięki czemu młody wokalista może świadomie interpretować wykonywane piosenki, a zawartość muzyczna jest dla niego rozwijająca i wspierająca zdolności muzyczne. Dzięki temu pomagamy dziecku kształtować estetykę dźwiękową i rozwinąć jego muzyczny gust. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest fakt, że badamy rozwój zdolności uczniów testem E.E. Gordona, który daje nam obraz, co możemy zrobić jeszcze lepiej w procesie nauczania. Test jest zabawą dla dzieci i w żaden sposób nie obciąża ich emocjonalnie.
Saksofon
Lekcje gry na saksofonie polecamy dla dzieci od 10 roku życia. Dziecim proponujemy naukę, która łączy praktykę z teorią muzyki. Skupiamy się na rozwijaniu estetyki dźwięku, prawidłowym zadęciu, nauce zapisu nutowego. Ciekawy, przejrzysty i dobrze napisany program edukacyjny sprawia, że dzieci chętnie uczęszczają do nas na zajęcia i samodzielnie ćwiczą w domu. Możliwość rozbudowania repertuaru o interesujące pozycje i style muzyczne to dodatkowy atut. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest fakt, że badamy rozwój zdolności uczniów testem E.E. Gordona, który daje nam obraz, co możemy zrobić jeszcze lepiej w procesie nauczania. Test jest zabawą dla dzieci i w żaden sposób nie obciąża ich emocjonalnie.
perkusja
Aby uczyć się gry na perkusji kandydat powinien spełniać pewne fizyczne i muzyczne kryteria oraz poznać i rozumieć na czym polega nauka gry na tym instrumencie. Gra na perkusji często mylona jest z bezcelowym i głośnym uderzaniem w bębny. A tak zupełnie nie jest. Jak każdy instrument perkusja także stawia przed uczniem wyzwania, ma jasno wyznaczone zasady, których każdy się uczy. Dlatego, aby mówić o nauce gry dziecko powinno uświadomić sobie potrzebę wprowadzania i realizacji kursu, który zawiera elementy teorii muzyki (z zapisem nutowym włącznie), techniki gry, budowania estetyki dźwięku i nauki improwizacji oraz własnej twórczości. Naturalnie cały ten proces przebiega w sposób płynny, komfortowy i ciekawy dla małego ucznia. W zależności od obranego kursu, dziecko będzie mogło się zetknąć z nauką różnych technik i stylów gry. Daje to pełniejszy obraz możliwości tego instrumentu oraz buduje muzyczny słownik wykonawcy. Ponadto nasi uczniowie mogą realizować i uczyć się poszczególnych zagadnień na swoich propozycjach repertuarowych jeżeli są one muzycznie uzasadnione i mają sens dla ich rozwoju. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest fakt, że badamy rozwój zdolności uczniów testem E.E. Gordona, który daje nam obraz, co możemy zrobić jeszcze lepiej w procesie nauczania. Test jest zabawą dla dzieci i w żaden sposób nie obciąża ich emocjonalnie.

Możliwości, które daje mi panel klienta

Dostęp do wszystkich materiałów mają aktywni klienci naszej szkoły. Każdy uczeń ma indywidualne konto i osobną bazę wiedzy.
Zaczynając naukę w naszej szkole stopniowo uwalniają się materiały wspierające naukę ucznia. Im dłużej jesteś z nami tym więcej masz materiałów. W miesiącu oprócz bierzących notatek i filmików z lekcji dodatkowo uwalniają się materiały z zakresu teorii muzyki.
Nie, wystarczy jeden login. Masz wówczas dwa osobne konta dla dzieci pod jednym loginem. Jeżeli dzieci uczą się innych przedmiotów kontent znacząco się różni.
Oczywiśćie, naszym założeniem jest wsparcie rodzica w procesie edukacji muzycznej dzieci. Dlatego każdy z filmów nagrywany jest z myślą zarówno o uczniu jak i o rodzicu.
Dla wszystkich instrumentów realizujemy teorię muzyki, ponadto udostępniamy akompaniamenty, przykłady poprawnej realizacji tekstu muzycznego omawianych utworów, podkłady dla wokalistów i linię melodyczną piosenek.

Tego nie znajdziesz u innych

Wsparcie
dydaktyczne 24h/d

Baza wiedzy w panelu klienta umożliwia Ci pomoc dziecku w domowych ćwiczeniach. Dzięki filmom instruktażowych, notatce z lekcji w dowolnej chwili możesz przybliżyć sobie omawianą przez Twoje dziecko wiedzę, zobaczyć o czym opowiadał nauczyciel na zajęciach i uzyskać odpowiedź na zadane przez malucha pytanie. Zagadnienia są m.in. przypomnieniem tego co było omawiane podczas lekcji oraz doskonałym uzupełnieniem wiadomości. Znajdziesz tu m.in. dział z materiałami dydaktycznymi, kontakt z nauczycielem, kalendarz z możliwością odwoływania i umawiania zajęć, dostęp do faktur oraz możliwość szybkiej płatności online.

KONCERTY
Każdy uczeń ma możliwość zaprezentowania się na koncertach szkolnych i poza szkolnych.
CERTYFIKATY
Uczeń otrzymuje certyfikat Szkoły Artyz, który potwierdza zdobytą wiedzę.
NAUCZYCIELE
Zatrudniamy kadrę pedagogiczną, którą stale szkolimy
ABRSM
Przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów muzycznych
WYNAJEM INSTRUMENTÓW
Wynajmujemy skrzypce, pianina cyfrowe, gitary i saksofony.
BRAK ZOBOWIĄZAŃ
Nie podpisujemy umowy, płacisz tylko za zajęcia, które się faktycznie odbywają.

Jak zacząć? To proste!

Zapraszamy na
lekcję testową

Dołącz do nas o dowolnej porze i w dowolnym momencie roku. Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich chętnych, a nabór trwa przez cały rok! Sprawdź jakie to proste i zapisz się w 3 krokach! 

krok 1
Kliknij przycisk Lekcja testowa
Wybierz najbliższą placówkę, następnie przy użyciu filtrów możesz wybrać przedmiot zajęć, dzień tygodnia i/lub stopień zaawansowania.
krok 2
Wybierz nauczyciela
Zwróć uwagę na kwalifikacje i cenę, jaką oferuje. Następnie wybierz z listy termin lekcji testowej, oferowany przez nauczyciela.
krok 3
Opłać rezerwację terminu
Kaucja za rezerwację terminu wynosi 20 zł i jest zwracana jeśli zdecydujesz się na zajęcia. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaniesz poinformowany mailowo o skutecznej rezerwacji terminu. Nauczyciel będzie na Ciebie czekał w szkole. Do zobaczenia!